closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A„o 17

A„o 178

7/8

6

Heerder

Minders

2.

Pranspoart/

55504

10

ƒ 50529

5361

ƒ

10

1335

5„

TLanas Inkomsten, de verthie„

„ningen en Tribuit als meede

„Paal geld van de Marose Regen

18

11435

5352:6

41

8

—„

-„ 6083

„ten

De tiende van de Zuider en Noorder

Provintien heeft dit Jaar minder opge„

„bragt.

10

2:— ƒ 5360

6667

ƒ 65613

66940.

Somma

De minder van de meerder, winsten

en Inkomsten gedetraheerd en d’ boek,

10:

„Jaaren vergeleeken

5360

2:

65613

zo blijkt dat dit Iaar aan winsten

Accordeert

minder zijn

ƒ1326:18:

ƒ 1326:18—

/onderstond:/ Maccasser In't Casteel Rotterdam adij ulto Au„

„tus A„o 1788: /as geteekend:/ W: Beth: Isz: /ter: zijde stond/:

„gereekent: /:geteekend :/ G: S: G: Doser Neg: overts: —.

uittreksel, uit het Berigt van Gecommitteer

„dens:

Winder

Meerder

Land Zoldijen

De memorie van menagie gesteld op

79431

dit Iaar is afgeschreeven

89798

19

10367

19

Transporteere

Die

8.