closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Pransbort

Door de verstrekte maand gelden aan de

meerder aanhanden zijnde Dienaaren als

de memorie bepaald, is dit veroorsaakt

Inlandse Dienaars Maand Gelden

volgens Memozie van menagie

1650

ƒ

hier op is afgeschreeven

1166:

deese Last Reekening heeft door een minder getal

jnlandse Dienaaren als de memozie dicteert dit

voordeelig aansien gekreegen

Randsoenen Ordinair

Bijminotie van menagie

34331

ten Lasten deeser afgescreeven.

4961

Bij de memorie is deeze verstrekking te laag be„

„paald, en om die reedenen gaat deselve altoos de

bepaaling te Boren

Onkosten Ordinair

a Bepaalde bij de memorie van menagie

10000

15

En afgeschreeven

22451

met die post is het inselvervoegen geleegen

Onkoosten Extra Ordinait

Gesteld bij memorie

2475:

ƒ

hier op is afgeboekt

3520

4

8

Bij de memorie word niets meer bepaald als voor ’t tracteeren der

Inlandse koningen en vorsten, maar daar en teegen werd op deese teek:

nog afgeboekt ’t verschooten buskruid bij het passeeren van jnlandse

vorsten voorbij dit Casteel en d’ buiten Comptoiren &„a het onderhoud der bouten

„se gesanten en andere Extra verstrekkingen zo dat deese reek: de bepaa„

„ling moet surpaseeren

Transporteere

14

11

i

8

8

8

15284

1244

1045

ƒ 39146

ƒ1036½

4

7.

16

7:

10

8

—.ƒ

ƒ 485

485

77

16

16

8

8