closeTerug naar inventaris

Transcriptie

D:Heerder

7:

Transport

ƒ 39144

Onkosten van ’t Hospitaas

de memorie van menagie steld

8

2159

1

ten Lasten deeser afgeschreeven

1395

8„

door een minder getal van Jnpotente Dienaaren,

die in dat geneeshuis geleegen hebben is deese teekening

vermindert

Timmeragie en Reparatie als meede

Fortificatie

de memorie bepaald

ƒ 2475

afgeschreeven op timmeragie en Reparatie ƒ 4334:14:8

op: Fortificatie Reekening

1299: 6:

5634

8

3159:.

deese meerderheid is veroorsaakt door meerder gedaane re

„paratiën aan ’sComp„s gebouwen dan de meuwzie dicteert,

als meede de verstrekking op fortificatie waar omtrent men

onmogelijk met de bepaaling kan toezijken

Onkosten van Chialoupen en mindere

vaarthuigen.

66:00

volgen memorie gesteld op

1

en afgeschreeven.

7017

8„

41„

door de gedaane reparatie aan de meerder alhier aanhan

„den zijnde vaarthuigen, is deese Reek: de bepaaling Eenig

„siits te boven gekomen

Onkosten van Seifbigenen

gesteld bij de memorie van mecagie

1650

15

hier op afgeboekt.

8„

175

Een minder getal van Leifbigen als bij de memorie bepaald

is, doet deese Reekening een voordeelig aansien geven

Condemmatie en Confiscatie

volgens memorie van menagie

660

1

En hier op afgeschreeven

1085:12:8„

42512

door de meerder betaalde boeij quastol van Crimineele gevangenen en gecondem

„neerdens, daar van bij de memcorie geen mentie gemaakt word, is deese last post

hooger gesteegen.

Transporteere ƒ 43146:

6

8„

ƒ

1474

8„

8 ƒ2721:18:

Minder

483: 16: 8

764:

18