closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1 8.

P„r Transport

Scheeps Soldijen.

de memorie bepaald

825

Ten lasten deeser afgeschreeven

550

58

door een mindere verstrekking van maand gelden aan

de scheepelingen van ’t schip Toorn, is deese reekening lager gekomen

Schenkagie Reekening

10

1237

Gesteld bij memorie van menagie

hier op afgeschreeven

374

18 8„

De zuinigheid die zo veel mogelijk bij ’t doen der geschenken

betragt, en ’t geen deese Reekening van de Hoofdplaats

ten faveure gebragt is, maakt dat dezelve zig voordeelig

vertoond:

Scheeps Onkosten

gesteld bij memorie van menagie

825

ten Lasten deeser afgeschreeven

1828

7

8„

1003

Aan even gemelde schip zijn grooter Reparatie

gedaan als in Anno Passato, aan den Tempel, dier„

„halven is deese Reekening zoo hoog gereesen.

Te zaamen G'addeert ƒ 44149

De minten en Inkomsten bij de mundrie bepaald

82507

——

volgens de boeken bedragen deselve in dit Iaar

2„

65613

1

Dus minder weusten en Inkomsten

De Lasten zijn bepaald bij memorie

ƒ 144323

8:

En afgeslooten met

184,613

8

9

Dus meerder Lasten

T zamen g'addeert zo blijkt dat dit Gouvernement in ver„

„gelijking teegens de memorie van menagie ten agteren is geraakt.

13

78

Meerder

Minder

ƒ 43146 5: 8 ƒ 2721: 18:—

274

14

86—

11

5

8„

ƒ 385

ƒ 16886

18

40290

9

ƒ: 57177: 7:

4

8

8