closeTerug naar inventaris

Transcriptie

526

Ofte Anders

De Bepaalde Lasten

De Bepaalde winsten en Inkomsten

dus Kaccasser een Last post is van

de Lasten zijn in dit afgeslooten boek Jaar

de Jnkemsten en winsten

van de Anderen gesubstraheert blijft aan zuiver Lasten

in dit boekjaar

het bepaalde bij de memorie van deese gevallene Lasten

afgetrokken zijnde; thoond aan als vooren een veragtering van

De winsten door den Handel„ weegens belasting

. . . . ƒ

Opgeld der betaalde zoldijen zo hier als op de buiten Comptoi

„zen

Delae.

De Inkomsten

's Heeren Geregtigheid of de 20=te Penning

De Zeguls

Pagt der in en uitgaande Regten

Pagt de Jopbaanen

Pagt van ’t slagten van Vhee

Pagt der sterke dranken

Pagt dez Chineese Hoofdgelden

Pagt der Hollandse Bazaar

'T Zaleijereese en Biraas Tribuit, aan kleeden, Lond, Cattoenen, Paal

geld van Maros

De Thiende van de Zuider en Voorder Provintien

Addeert

Daar en tegen is ten Lasten afgeboekt

Dus de zuivere winsten en Inkomsten monteeren

De memorie van menagie steld

Dus Minder winsten en Inkomsten

1

4

6

12.

18.

10

ƒ 144323. 8

82500

61822

-

ƒ 184613

9 8

2:

65613

119000

7:5

ƒ 57177

10 8

5769

5034

D

ƒ 10802

1

1372

10

6

2925

35640

2610

365

489.

1890

1006

1661

690:8

7008.

4468

ƒ 65613: 2:

82500

ƒ16886:18=

9

2

1

8

8

8

8

8

8