closeTerug naar inventaris

Transcriptie

iter

31

zal weesen voor de Europeesche Militairen; dog het onbeknaam

bevondene Rond en lang scherp, hebben wi beslooten met

't enbekname Ronden

Lang scherp word versonden

de thans vertrekkende Pantjallang De Snelheid af te

scheepen; Ei vermits geen overtollige wapen goederen anders be„

zoo meede vier alhien

overtollig bevondene Par

„venden zijn, dan alleen vier Paitisaans, die niet meer in ge„

tisaans

„bruik zijn, worden dezelve almeede bij deese geleegenheid

versonden.

Voorts versoeken wij Uw Hoog Edelheeden om ten dienste

132

versoek om 600: gedukte

van de Sabandharij alhier voor het kostende te mogen ex„

Eremplaaren van Passen.

„langen een getal van 600: stuks gedrukte Passen,

na het overgaande Exemplaar.

ee In den Raad van Politie hebben

wij als sid sessie gegeeven den onderkoopman en Pesi

Hatos Resident Buuig

Graaff sessie gegeeven

„dent van Maros Simon Burg Graaff

terwyl in den.

824 Raad Dan Iustitie geen verandering

voorgevallen.