closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voorgevallen zijnde, wij Eenlijk melden, dat de volgende

crimineele venmissen bij den Raad geslagen, en door den

vier Cumineele sententien

geslagen en door den Gouver„

Eerste Teekenaar g’approbeert zijn, als

„nuir g’approbeert.

Een teegen den geweesen zoldaat in ’sComp„s dienst

Melcia Beekhardt die over het moordadig om het

leven brengen van een zijner cameraats met des zoorde

om de hals aan de Galg gehangen is.

Een ten Lasten van den Inlander Radjoen

die over menschen diefte gegeesselt en van hier gebannen

is, en/

Een ten Lasten van de Have Iongens Tjaleke en

Forthuin over menschen diefte, de Eerste gegeesselt

en van hier gebannen, en den tweede in de ketting

alhier geklonken m adopus publicum zonder

Loon vijf Iaaren te arbeiden.

van de

§ 3 Deeskamer word uw Hoog Edelheeden teveente„

Notitie van ’t Capitaal.

der Pupillen.

„lijk aangeboden, de staat Riekening en kamer

oeb75

Den

„ten e

„meeste

„dert