closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 30 Burger in Stads saken alleen, dat het

’t Restand der Negorijs

Cassa genoteerd

Restand der egorijs Cassa on der ult„o Augustus/: IS:/:

nog groot geweest is rd„s 361: 10:6:

§ 4 Des Generaale beking van 6o lben, aaten Een gerigten

is na de ordre geschied

is na de ordie volgens een onder de Bijlagen overgaand Rap„

„port, met Trimo Iulij I: E: zo wel geschied, als

§. 41 De Fiels Beschrijving ten deesen kasteele, tan

Insgelijks verrigt

op Haros, Boelecemba, Saleijer, Glissong en Poe„

„lembankeeng, uitmakende volgens de daar van

ingekemene samentrekking een getal van 57290:

koppen, als:

2724:

'sComp„s Dienaaren en Burgers met hunne slaaven,

Koppen

Maleijers Chineesen, Parnackangs, vrij Maccasjaaren, Boegineesen,

3646:—

Mooren &„ met hunne slaeven.

23128:—

Te Maros en onderhoorige Districten

BoeleComba en Bonthain

11015:„

1:3160:

Saleijer

3617:

Glispong en Poelambankeeng

57290:—

ofte te zamen koppen

De

op de K

Konin

van

weegens

spoot