closeTerug naar inventaris

Transcriptie

item

de„

93

De

542 Placcaaten en Billetten Leeveren niets

ter bedeeling uit, en de

§ 43 Correspondentien betefende, deese worden met de

nabuurige Gouvernementen behoorlijk onderhouden

Onder

§ 44

Jnlandsche Zaaken word uw Hoog Edelhee„

op de Klagten van de 1

koningen Rijsgrooten

„den Eerbiedigst bedeeld, dat den koning en Rijxgrooten

van Bouthon:

van Boeten bij derzelver in de maand Iunij hier ontfan„

„genen, Parieff, geklaagt hebbende over eenen stuurman

Sokman, die met een Chialoup en een Burger, de

„welke met een Padinakang daar zouden aan geweest

zijn, en nevens den Zergeant Extiipateur Marthin

veele

weegens gepleegde Buiten

spoorigheeden.

veele buitenspoorigheeden en Extorsien gepleegt hebben

wij den 4„e Iunij tot het besluit getreeden zijn; na„

„demaal den aangeklaagde stuurman en Burger,

wie dat geweest zouden zijn niet bekend was, om den

voorm: