closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

97

„des aparte schrijvens:

Ten opzigte van de

§: 45 Particuliere vaart en Bandel noteeren

wij eenelijk het getal van de

§ 46 Burger of Particuliere vaarthuigen,

„burger

Getal der Baarthui die bestaan, in

„gen

1. Chialoup en

1 Pantjallang

Blijkens het Rapport van den Vicentmeester Simon

Monsieut, dat deesen zo wel is versellende als een

Notitie ofte Aanwijsing, werwaards deselve ten handel

in hun gedreeven handel

hebben gevaarene, en welke vaarthuigen van de

Oostersche Gouvernementen alhier aangeweest, en wee„

„der dernaards vertrokken zijn

Aet Relatietorde

§ 47 Dienaaren word: Uw Hoog Edelheeden des verbischte

Den voor Ternate gedes„

„tineerde Jong Adsistend kennisse gegeeven, dat wijden voor Ternaten gedesti„

Bax

„neerde en hier met de Baak van den koopman

Hemmekam