closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de overig Gegagieerden betaan koppen, dewelke om de Continuatie van haare Rust gagie

in 7 koppen.

verzoeken.

Louis Ioseph De Lanoi

van: Rijssel Edporaal met

ƒ 12:—:

d„o

Johan otto weerenhoff

Eijnteek

10:—

Henricus de Grave

Lier in oost vrieslaerd Predikant met.

80:—

Ian Koen

„dautsig

quartierm:

10:

Iohan Danill. Ieeger

Rosendaal

sergeant

12„—

rCessencassel

Iacob Rudolph.

Capitain Luitenant met 30:

Amsterdam meesterkuigt der scheepstimm: 20:

Philippus voerman

Geeme

§ 36 Degradatie nog

§ 57 Desertie onder de Dienaaren hier voorgevallen zijnde,

melden wij opzigtelijk de.

§ 58 Bannelingen dat twee hunner bij deesen

Twee vaaren over.

als gecondemneerdens overvaaren, dewelke door den

Raad van Iustitie navolgens de geslagen vermis„

„sen bij de overgaande geteemineerde Proces stukken

ter dispositie uwer HoogEdelheeden versonden

worden, als

Radjoen

Jrneet