close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

Avanceerende tot het tweede Poinct daar mij ten Lasten gelegd

word, dat Ik niet na behooren de ordres van mijn Heeren en

Meesters ben nagekomen, maar daar en tegen de menschen

op de Eilanden in geld boetens heb geslagen, en het zelve te

accepteeren, dat het Saggentig Rijxd„s komt te bedragen.

Hier op zal den nedrigen Teekenaar kortelijk antwoorden:

en uwelEd: Agtb: onder al wat heilig is betuigen, dat zo lang

uwelEd: Agtb: hem in deese Commissie hebben gelieven te gebruiken

hij niet alleen iever den Intrest van zijn betaals Heeren gezogt

heeft, en om dies wil scheint het dat hij een dooren in de oogen

van de Heeren Bouthonders is, te wenschen waare het wel Ed„

Agtb: Heer en Heeren dat den koning en Rijxgrooten van

Bouthon zig zodanig kweeten om hunne aangegaane ver„

„bintenis met dE komp„e na te komen, als Ik mij tot heeden

toe gedragen heb, kunnende Ik mij hier op onbeschroomt be„

„roepen op de getuigenisse van de mij meede gegevene Mili„

„tairen Meijer en Bon nevens den Amboneesen spe„

„cerij kundigen Jacobs die niet anders kunnen zeggen

of ik heb mij in deesen mijne opgedaagen Post als een Eer„

„lievend dienaar gedragen, gelijk den geringen Teekenaar zich

melde op die Lieden onder prestatie van Eede beroept, of zij

gezien dan wel gehoort hebben, dat ik op de Eilanden

van Boutong van de armzalige bewoonders (:die

nauwelijks