closeTerug naar inventaris

Transcriptie

(:onderstond:/ quod Attestor (:was geteekend:/ J: G: Budach sec„

Projecl tot een Smal geschenk aan de koning van Bonij

ter geleegentheid van de bevalling der koninginne, als.

1 ps Chits fijne

ƒ

33: 3: 8:

2 bottels Rose water

5: 16: 8:

1 lb foelij

ƒ —:10: 8:

1

Caneel

—: 6:

1

Nooten

: 3: 8:

1 Nagulen

—: 7: —„

1: 7:

7/8 p„s guinees groff van 14 Poentj„ tot het afpakken

1:12:8:

Somma ƒ 41:19:8:

(:onderstond:/) Maccasser In't Casteel Rotterdam den 25„e Junij

1788.

Voject bij geleegendheid van een Pocassa geschenk.

Aan het Hof van Bonij

1. p„s Armorijn Effene dubb: Bengaals

16: 8:

1

Chits fijne geschilderde kust

33: 3: 8:

-„

1 bottel Snuif Tobak

7: —:

2 bottels Rose water

5:16:8

1 lb Foelij

—:10: 8:

1 Nagulen

6:

1 Caneel

6:

J: Nooten

3:

—.

1: 5: 8:

¼ p„s Guinees groff: gebl: van 14 Poentj: voor Pakkagie

3:4: 8:

4

Somma

ƒ 66:18:—

Aan het Hof der Makassaren.

1 p„s Armosijn Effene dubb: Bengaals

ƒ 16: 8: —:

ƒ

. Chits fijne geschilderde kust

33: 3: 8:

1 bottel Pnuif tobak

7: —: —:

Transporteere

56:11:8: