closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

P„r Transport.

56: 11: 8:

2 bottels Roose water

5: 16: 8:

1 lb foelij

ƒ 10: 8:

1 Caneel

6:

1 Nagulen

—: 6:

1 Nooten

—: 3:

1: 5: 8:

¼ p„s guinees grof gebl: van 14 p„s voor Pakkagie

3: 4: 8:

Somma ƒ 66:18:—

(:onderstond:) Maccasser In't Casteel Rotterdam den 25„e Juni Ao 1788.

Aan Den welEdele Agtbaare Heer

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deeser kuste Celebes

Neevens

Den Raad.

Wel Edelen Agtbaren Heer en Heeren.

Geeft reverentelijk te kennen den ondergeteekende Meesterknegt der

wapenkamer Laurens Pietersz, hoe den geweesen zergeant thans

Adjudant Johan George Smit bij Heeren Commissarissen van

Huwelijkse en kleene gerigts zaken tegens den needrige suppliant

proces g’enthameert heeft, over een, zo als hij Smit voorgegeven

heeft voor eenige Jaaren toen dezelve nog Posthouder te Bon„

„thain was, aan hem suppliant door een Jonge toegesonden

snaphaan, hebbende dezelve daar voor g’Eischt rd„s 18 sp„s Dat hij

suppliant in weerwil van alle betuigingen van gemelde Jonge niet