closeTerug naar inventaris

Transcriptie

18:

te kennen veel min een snaphaan van hem om denzelven voor gedagte

Smit te repareeren hadde ontfangen, egter door Heeren Commissarissen

welmeld was gecondemneerd in de betaaling van gemelde snaphaan

en de daar op gevallene kosten

Dat hij suppliant van dit vonnis wel bij den Agtbaaren Raad

van Justitie deeses Casteels in appel zoude gekomen zijn zo het hem zijn

ziekelijke toestand had toegelaten, ’t welk hij egter nog zoude gedaan

hebben zo hij had kunnen denken dat daar zo veel onkosten zoude

opgevallen zijn, dewelke zo hij van ter zeiden gehoord heeft bij na rijxd„s

250:– komen te bedragen, en voor welke onkosten hij heeden of

morgen, vermits hij onvermogend is dezelve voor als nog te vol„

„doen, Parate Executie gehouden, en hij, daar door als een arme man

zijnde geruineert staat te worden; Dan vermits den nedrigen

suppliant onder correctie vermeent dat Heeren Commissarissen meer„

„meld die zaak direct bij een ordinair dictamen ter Rolle had„

„den behooren aftemaken of den Eisch van Smit die hij niet ten

vollen beweesen heeft of kan bewijsen ter voorkoming van s waare

onkosten te ontseggen, dierhalven wend hij zig tot uwelEd: Agtb: met

ootmoedig verzoek, dat welmelde door Heeren Commissarissen

geslaagen vonnes door uwelEd: Agtb: goedgunstelijk mag werden

g’annulleert, dan wel dat die zaak ter nader onderzoek aan

den Agtbaaren Raad van Justitie deeses Casteels als nog mae

werden overgegeven. (:onderstond:) 'S welk Doende (was geteekend:)

L: Pietersz: (in margine:/ Maccasser den 3„e Iulij anno 1788.

De