closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

De verthiening in de Makassaarse Landen

en een gedeelte van het zuider Tellose heb„

„ben dit Jaar 1788 afgeworpen, te weeten.

In het Makassaarse

bossen Padij 7015:

den gedeelte van het zuider Tellose

_„o 2005:

Somma bossen Padij 9020:

/zegge:/ Neegen duizend en Twintig bossen Padij gereekent

teegens vijf Rijxdaalders hollandsch het Cento bosjen, bedraagt

rd„s 451: hollandsch of rd„s 70 meerder dan anno passato (:onderstond:)

Maccasser den Eersten Augustus a„o 1788. (:was geteekend:/) D:

Deefhout.

Aan den welEdelen Agtbaaren Heer.

Barend Reijke,

Gouverneur en Directeur deeser kuste celibes

etc, etc,

WelEdele Agtbaare Heer.

In op volging van uw welEdele Agtbare veel gerespecteerde ordre

om zo wel in het Makassaarse als Tellose de door de bijgekomene

Makassaren bewerkte velden te verthienen, zo neemt hij de vrijheid

met Eerbied daar van Berigt te dienen, dat hij zulx gedaan

heeft en dat dezelve volgens bij gevoegde Notitie hebben afgeworpen

een