closeTerug naar inventaris

Transcriptie

28..

Balance

Getrokken op de Maccassaarsche Zoldij Boeken de Anno 178 7/3.

Debet

Credit.

1788: u„o Junij ad de E: Comp„e over diverse Parthijen

46848:7:1: 1788: u„o Junij Per dE Comp: over diverse Parthijen ƒ 13514: 17:9:

„o

diverse over verdiende gagie bij

_o

’t Negotie Boek in 12 maanden . 134990: 3:11:

’t sluiten en Continueeren - -

„140915:8:1:

_o zaldo te goed bij ’t sluiten en

_o

„t zaldo te quaad bij ’t sluiten en

Continueeren

50237:14:2:

Continueeren

—.

10979:—:4:

Somma ƒ198742:15:6:

Somma ƒ198742:15:6:

(:onderstond:) Maccasser In ’t Casteel Rotterdam adij 21„e Iulij A=o

1788. (:was geteekend:) J: A: Wisse.

Extract unt de Resoluluem gnnn

in den Kerken Raad in het kasteel Rot„

„terdam te Maccasser

op

Dingsdag den 29„e Julij 1788.

Op een der vergadering door den Maleidsche Leermeester Domingos

Jacob Saptenno ingediende Request, behelsende een ookmoe„

„dig verzoek, dat, terwijl den suppliant zedert den 6„e November

1782 met 6 rd„s gagie 's maands tot nu toe gefungeert, en nog daar

en boven het geheele voorzinger ampt eenige Jaaren herwaarts

heb moeten waarnemen, zonder van dit laatste eenig genoth of

voordeel te hebben gehad; hij in zijn gagie gunstig moge werden ver„

„hoogt; zoo is geresolveert denzelven in betragting zijner getrouwe

diensten

2