closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ger

21

ver

Arouwe

Eot

15

50

3

250

341

8

28

3

4

7

16

35

72

5

p

H.

ps

29

diensten en ter belooning van zijn vlijt aan den welEd: Agtb: Heer

Gouverneur en Raad van Politie eerbiedigst voortedragen, ten einde

hem Suppliant tot zijn gering Salaris nog iets meerder, zo veel als

haar welEd: Agtb: goed zullen oordeelen, groot gunstig mag we

toegelegt. (:onderstond:) Accordeert (was geteekend:) Joh: Hendk: Haef

„lij Sijnod. Prieses et scriba.

Rendement der verkogte Lijwaaten Ex: voor ’t Groot Nego

„tie Pakhuis op den 11„e Junij Anno 1788 Namentlijk.

Inkoops

uitkoops na

winsten

Reek„t P=r C=o

aftrek den 5 P=r C:o

Cormandelse Lijwauien

ps

Guinees zin gebl: N„o 1.

207:

ƒ

10

—„

316

52¼

108

10

quinees gem: gebl: Bim:

265:18

368 14

38.¾

16

—.

102

guinees 'sComp„s oude zoort

44

62 1

41

1

—„

18

Guinees grof van 14 Toentj:

51:11

8

19:18

71: 9

38½

8„

Guineel fijn gebl: van 20 Toentj:

141

4

197

55168

39 ½

–„

8„

Moerissen fijne

180:14

259 7

43½

78:13

—„

Deekens ges:

12017

—„

17014.

41¼

17

40

357. 1:

8„

Roemaals gez: groote

700:18

343

17

8„

96

11

3

21

16

4

—„

28

12

—„

gingam Tenasse

Procentos

Geift

56:½

Zouratse Lijwaalen.

Deekens gel: gz: sourats

13

8

86:

4

123

37

8

9

43

Deekene ges: Cel: Fourats

11

1

117

74

10

45

—„

58

–„

spreijen of Salemp:

8: 9

11.

2 16

3.3

8

8„

52

36

zeep zourats

17

18

8„

16

—„

43

Bengaalse Lijwaaten

Chitsen Cassemb:

4

1156:

—„

17

1762

601

52

15

1487

14:

8

ƒ2747

85

4234

2:

16

Transporteere

½

¾

12

14

S:

2:

s:

S:

2:

s:

7:

7:

S:

7: