closeTerug naar inventaris

Transcriptie

312:

winsten

Reek„t P=r C:

uitkoops na

Inkoops

aftrek der 5 P=rC=

P„r Transport.

2747

10

8

2

1487

87

4234

1

Indiaas Product

8

28:18

19: 7.—„

11

8„

picol Coffij Boonen

49½ S:

Somma ƒ 2766:9— ƒ4263:15:— ƒ 1497: 6:—

54 12

(:onderstond:) Maccasser In't Casteel Rotterdam ultimo Junij Anno 1788.

(:was geteekend:) W: Beth JsZ: (in margine stond (:Nagereekent:/ Geteekend/

G: S: G: Doser Neg: overh:

N„o 139.

voor de E: Compagnie.

Op Heeden den 14„e Iulij Anno 1788, Compareerde voor

mij Johan Godfried Budach, onderkoopman en Secretaris

van Politie deeses Gouvernements, present de getuigen Nagenoemd.

Den quartiermeester Cornelis de Roo van Rotterdam, en

de Mattroosen Frans Grunau van Jouer, en Johan„

„nes Sterk van Zirkzee, alle van Competenten ouderdom„

en zodanig bescheiden op de Pantjallang de Maria, dewelke ter

Requisitie van den daar op vaarende Gesaghebber, den Luitenant

ter Zee Jan Heilemans voor de waarheid, en om te

kunnen dienen daar en zo het behoort. verklaarde

Dat zij des Nagts den 22„e Juni JL omstreeks twee uuren bij de west„

„hoek van Laijkang ten anker leggende, met ’t onderzeil gaan dien

zelven