closeTerug naar inventaris

Transcriptie

31

zelven Nagt, na dat zij 'tanker op en neer gewonden hadden, door hoog

gaande zee en het breeken van de Caijer, een werp anker met 15 vadem

touw verlooren geraakt is.

Het geen voorschreeven staat, de Comparanten nogmaals voorge„

„leesen en te verstaan gegeven zijnde, zo verklaarden zij zulx te behel„

„sen de zuivere waarheid, gevende voor reeden van weetenschap als in

texti vermeld, bereid zijnde hunne gegevene verklaaring ten

allen tijden nader met Eede gestand te doen.

Actum Maccasser In't Casteel Rotterdam dato voorsz:.

ter presentie van Leendert van Veen en Johan Fre„

„drik Holl, kleeken als getuigen hier toe gerequireerd, de minute

deeses is behoorlijk geteekend en geschreeven op een vel Papier

(:onderstond:) Quod Attestor (was geteekend:/ J: G: Budach

secret=s.

Aan Den WelEdelen Agtbaaren Heer.

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deeser kuste Celeber W„ Wmp;„a &„a

Neevens

Den Raad.

WelEdele Agtbare Heer en E: Heeren.

Suppliceert in alle Eerbied, den na veele zee desasters uitgestaane, alhier

met zijn Bark ter houw gekomen, te Ternaten te huis hoorende

koopman