closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

Koopman, ten dienste der E: Compagnie, Francois Bar„

„tholomeus Hemmekam, omme mits betaaling,

door uw welEdele Agtb: van de E: Compagnie, te mogen werden

gerieft, met een ijzer anker, ter swaarte van 7 a 800 lb, ten

einde, gevoegt bij zijne andere van hout aangemaakte met des

te meerder gerustheid, zijne Rijsch van hier na Ternaten,

andermaal te kunnen ondernemen. (:onderstond:) 'T welk Smeekt

(was geteekend:/ F: B: Hemmekam (in margine:) Maccas

„ser In 't Casteel Rotterdam den 21„e Augustus 1788.

Aan als vooren.

Ingevolge Uw: welEd: Agtbaarens gerespecteerde ordre, hebben wij onder

„geteekende ons vervoegt in ’sComp„s Boeijen Huis, en aldaar nauwkeurig

besigtigt twee door den Koning en Rijxgrooten van Sandrabonij

voor homagie aan de Compagnie geleeverde Mansslaven, zijnde dezelve

door ons getaxeert voor Rijxd„s vijftig ider.

Waarmeede wij verhoopen aan de g’Eerde ordre van uwelEd: Agtb:

voldaan te hebben, dierhalven nemen wij de vrijheid ons met verschuldigde

hoogagting en Eerbied te noemen. (:onderstond:) WelEdele Agtbare

Heer en Heeren (:lager:/ uw welEdele Agtbaare zeer onderdanige

en

1787: