closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34

1787: 24„' September

_o

2„e October

17

30„e _„o

19„' November

21„' December

P„rr Transport Rd„s

Den sergeant Johan George Smidt, koopt van den

soldaat Joseph Parfiel een Erf en opstall geleegen in de

Negorij Vlaardingen voor rd„s 250:— is

Den adsistend Johannes Bernardus Bookelman

hoopt van den Maleidse Meester Domingos Jacob

Saptenno, een Erf en steene Huis geleegen in de Nego„

„rij Vlaardingen voor rd„s 200:— is

Den Maleijer Intje Oenoes Koopt van den Mattroos

in ’sComp„s dienst alhier Willem Muller een Erf

en opstall geleegen in de Negorij vlaardingen voor ad„s

250: is

Den grofsmit A: D: Aalders Koopt van den boopman

in ’sComp„s dienst alhier Hendrik Carels een Erf en

opstall staande en geleegen in de Campong Baroe voor

rd„s 135:

Den koperslager Jan de Graaf koopt van den ge„

„weldiger Christiaan Kloosterman een Erf en

opstall staande en geleegen in de N: Negorij voor

Rd„s 50:—

Den geswooren voek Jacobus Billet Koopt van

Juffrouw de wed„e Maas een Erf en opstall staande

en geleegen in de Negorij vlaardingen voor ad„ 150:

Den Maleijer Intje Abdulla Koopt van den meede

Maleyer Intje Tada een Erf en opstall geleegen

in de Campong Maleijoe voor rd„s 500:—

Transporteere Ro„

5:

12:24

10

12:24:

6:36.

2:24:

7:24

25

8136

1