closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: 24„e Januarij

19„e' Febuarij

14

5e Maart

_o

_„o

P„r Transport Rd„s

Den Parnackang Chinees Tjasimpie Koopt van den

Corporaal Johan Otto Asschof een Erf en opstal

staande en geleegen in de Chineese straat voor rd„s 500-

Den Capitain Luitenant der Burgerij alhier VE: Apel

Anthoni Rosenquist koopt per rendutie van

den 30„e Januarij Js/ gehouden door den vendumeester

dE: Jacobus Augustus Wisse, Een Steene Huis

met Panto dak geleegen op de hooge Pad van Bontua„

„lacq voor rd„s 830:

Den vaandrig Militair Joseph Du Roija Koopt van

Mejuffrouw de wed„e Dresler een Erf en steene Huis ge„

„leegen op de Hooge Pad van Bontualacq voor Rijxd„

2000:

De Chineese vrouw Nosoongnio, wed„e van den Chinees

Nioboongoe, koopt van de meede Chineese vrouw

Libonnio wed„e van den Capitain der Chineesen Lim„

„lamseing een Erf en opstall geleegen in de Chineese

straat voor rd„s 150:

De Chineese vrouw Nosoognio wed„e van den Chinees

Nioboongoe koopt van de meede Chineese vrouw

Libonnio wed=e van den Capitain der Chineesen

Limlamseeng een Erf en opstall geleegen in de

Chineese straat voor ad„s 150:

Hendrika Gratia Koopt een Erf en opstall

geleegen in de middelstraat van A: C: Kinter wed„

van

Transporteere Rd„

263

337

81

36.

25

7

41:24

100

7: 24

24

12