closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

Rd„

P„r Transport

van den Metselaar Carbonje voor ad„s 100:—

1788: 20„e Maart

Den Burger Mattheus Jacobs Latopote koopt een

Erf en opstal geleegen in de Chineese Straat, per Public„

„que vendutie gehouden door den secretaris van Heeren

weesmeesteren dE: J: B: Claassen, en voor Reekening

van den overleedene Zergeant Ebeling voor rd„s 165:

2„e April dE: Heer Roelof Coopa groen, hoopt van dE: I:

B: Claassen een Erf en opstall geleegen in de

buiten wagt straat voor rd„s 2500:—

Mejuffrouw de weduwe Dresler koopt per vendutie

14

van den 30„e Januarij J2 /gehouden door den rendu„

„meester db: Jacobus Augustus Wisse een steene

Huis en Erf geleegen op de hooge Pad van Bontua„

„lacq voor rd„o 1600:

Den Constabelsmaat Jacobus Maurits koopt een

7 Mai

Erf en opstall geleegen in de Campong Baroe van den

Burger en Inwoonder alhier Johannes Ulrich

voor Rijxd„s 125:

Mejuffrouw A: Bosberg wed„e van den vaandrig Wechel,

17„e

_„o

Hoopt per Publicque vendutie gehouden door den

secretaris van den Agtbaren Raad van Justitie

S: Rudolph een Erf en steene Huis, toebehoord heb„

„bende van den geswoore klerk C: B: Swanevelder

staande en geleegen onder dit Casteel op de hoek van de

Chineese straat voor rd„s 1354:—

Transporteere Rd=s

263:12

5

8:12

125:

80

6:12

67:34.

555:22

1788