closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport Rijd„

1788: 19„e Maij

Den welEdelen Agtbaaren Heer Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deeser kuste celebes, hoopt van

Mejuffrouw de wed„e Wechel een steene Huis staande

en geleegen in de Negorij vlaardingen voor rd„s 500:

22„e Juni

Den Bootman D: Salomon Hoopt een beff en op sal

geleegen in de Campong Baroe per publicque vendutie

van den 9„e Mai gehouden door den secretaris van

Justitie L: Rudolph, en voor Reekening van den

na Batavia vertrokkene quartiermeester W: Kerk„

„vliet voor Rd„s 70:

17„e Juli

Den welEd: Heer Francois Bartholomeus Kem„

„mekam koopman en geweesen secunde te Terna„

„te, hoopt van den Meesterknegt der wapenkamer

L: Pietersz een Steene Heeis geleegen in de Negorij

vlaardingen voor rd„s 1100:

20„e _„o Den Chinees Tjoakonseeng koopt van den meede Chineet

Liekopin een Bamboese Huis geleegen in de Negorij

vlaardingen voor Rd„s 120:—.

26„e _„o

Den secretaris van den Agtbaren Raad van Justitie deezes

Casteels L: Rudolph bij welmelde Raade in qualiteid als

sequester versogt en verkreegen hebbende dat het Erf van den

Insolvent overledene Bootsman H„k Carels, het welk door

hem

Transporteere Rd=s

55

555.

25

6

644:46

3: 24:

37

22