closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cmpa

te ge„

tuigen

n

57

Dalance

Getrocken op de Negotie Boeken van 'T Gouvernement Maccasser d’ A„o 178 7/8.

Debet.

Credit

1788 u„o Aug„s

Over Telling

ƒ 52158:18:

8: 1788:10

aug„s Overselling

851411:7:—

de Generaale Lasten

„184613:9: 8

de Generaale winsten

65613: 2:

Restanten

„200323: 6:8

Crediteuren

71: 5:8

1

Somma

1917095:14:

8

Somma

ƒ1917095:14 8

A3:

In dit Jaar beloopen de Lasten

ƒ184613.

.8

En in de vergange zijn deselve geweest 162763:

6:8

dus in dit Jaar meerder Lasten

21850:

3.

In dit Jaar addeeren de

winsten - - -

8830.

en in a:o p„s beloopen dezel„

„ve

9498

1:—

Weshalven in dit Jaar minder

winsten

268.

1:

van dit Jaar Sommeeren

de Inkomsten ƒ56783:2

En in a vergange Telden

die - - - -

57841:19—

Overzulx munder In,

komsten - -

1038:

217:

Deze mindere winsten en Inkomsten bij den

anderen g’addeert beloopen die

- .

1326:18.—

De vermeerderde Lasten en verminderde

winsten en Inkomsten bij elkander ge„

„trocken, zo toond dat dit Gouverne„

„ment tegens gepasseerde Jaar veragterd

is.

- -

:

23177: 1:

.

/:onderstond:/ Maccasser In 't Casteel:

Rotterdam ady Ultimo Mu„

„gustus A„o 1788. (:was geteekend:/

A gelh ree

Aan