closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6e

met nog 29 koppen gemonth: met 4 p„s Bassen, 4 rantak: 6 p„s donderb:

12 snaph: 100 lb Kruijt, brengt aan 12 leggers Atrak Eenhondert

en twintig pic: ijzer en Eenige hollandse provisien

den 23„e Aug„s van Sumbawa den Chin: Koaneeng per paduw: groot 10 lasten bemant met

nog 10 koppen gemonth: met 1 p„s rantak: 8 p„s donderb: 2 p„s snaph: 50 lb

kruijt, brengt aan 570 pic. Cappas en 5 lasten rijst

30„

_„

den Maleijer Poea Alie per d„o groot 8 lasten bemant met

nog 10 koppen gemonth: met 2 p„r rantak: 3 p„s snaph: 2 bonterb: 258:

kruijt, brengt aan 80 pic: Cappas

/onderstont/ Maccasser abij ultimo Augustus Anno 1788 /was„

„geteekend/ S: Monsieur

Specificatie van alle Afgaande en Aankoomende

Vaarthuijgen in de Maand September 1788

Afgaande

den 6„e Septemb na Sumbana den Clissonder Amie per padum: groot 7 lasten bemant

met nog 16. koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 2 bottel Kruijt neemt

meede 70. rd„s aan Contanten

_„o Boneratte den Maleijer Ismael per d„o groot 3 lasten bem: met nog 6

koppen gem: met 3 p„s snaph: 3 donderb: 8 te kruijt, neemt meede 1000 p„s

kommen 100 p„s pierings en 300 rd„s aan contanten 100 p„s parings

_„o sumbana den Maleijer Rappang per d„o groot 8 lasten bem: met nog 8

koppen gemonth: met 1 rantak: 1 p„s snaph: 1 donderb: 10 lb kruijt

neemt meede 70 p„s groote ijzer pannen 500 pierings

verte

18„

8„o

den 6„e S„