closeTerug naar inventaris

Transcriptie

200

de

nant

t, neemt

voop„

8

Kruijt

73

den 6: septemb: na Sumbana den Maleijer Tanan per Paduw: groot 8 lasten bem:

met nog 7 koppen gemonth: met 1 rantak: 2 p„s snaph: 1 don„

„derb: 10 lb kruijt neemt meede 100 p„s groot pannen, 500 p„s

parings

den Boeginees Bado per d„o groot 4 lasten bemant met

nog 10 koppen gemonth: met 3 p„s rantak: 2 p„s snaph: 3 p„s don„

„derb: ¼. pic: Kruijt neemt meede 100 rd„s aan contanten

_„o

den s: Comp„s onder daan goere Leleng per d„o groot 8 lasten

bemant met nog 13 koppen gemonth: met 6 p„s snaph: 2 don„

„derb: 5 lb kruijt neemt niets meede

_o

den sComp„s onder daan Lagere per d„o groot 4 lasten bem:

met 8 koppen gemonth: met 4 p„s snaph: 2 lb kruijt, neemt

niets meede

8„ _„o

den Chin Tanlekong per d„o groot 12 lasten bemant met

nog 2 Chin: en 9 koppen Inlanders gemonth: met 6 p„s snaph:

6 p„s rantak: 6 donderb: 1 piC: kruijt neemt meede Cinige„

„kleenigheden

_„ Bonerate den Chin: Batjo per d„o groot 5 lasten bemant met nog

8 koppen gem: met 4 p„s snaph: 6 p„s donderb: 1 p„s rantak: ½ pic:

kruijt neemt meede 7 Corg: grof Chin: witlinne 200 p„s parrings

½ Corg: Chineese Linne 1 Corg: gomgom 14 p„s groote ijzere pan„

„nen en Eenige kleenigh:

18„' _„o Samarang den Chin: Hoenko per d„o groot 8 lasten bem: met nog 3

Chin: en 16 koppen Inlanders gem: met 3 p„s rantak: 6 p„s snaph:

4 donderb: 50 lb kruijt neemt meede 1000 rd„s aan Contanten

_„o sumbana den Chin Kotoko per d„o groot 8 lasten bemant met nog Chin:

en