closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en 9 koppen Inlanders gem: met 8 p„s snaph: 10 lb kruijt neemt

meede 1000 p„s pierings 4 ton Chineese goud draat bossen ruwe

zijde en Eenige kleenigheeden

Den 18„e Septemb: na Batavia den Burger sergeant willem Philippus Hoden„

„pijl neevens 2 lijfEigenen per Paduw: groot 9 lasten bem:

met nog 31 koppen gem: met 6 p„s metaale Kanons 1 rantak:

10 p„s snaph: 10 p„s assagaijen 200 lb buskr: 300 p„s Koogels

126 p„s bruijken. neemt meede 67 koppen sComp„s 40 koppen in be„

„stelling en 70 koppen negotie slaaven en als passagiers den

burger B: Seijns, H: Steijns en H: Pietersz: nevens drie vrij„

Inlanders

„den thin: quesangoang per d„o groot 10 lasten bem: met nog

_„o sumbawa

1 Chin: en 9 koppen In landers gem: met 4 p„s rantak: 2 donderb:

27„s snaph: 3 flessen kruijt neemt meede ½ pak ruwe zeijde

30 stellen stale pannen 1 thon Chin: goud traat

_„o _o den chin: Troakonseeng per d„o groot 20. lasten bemant niet nog

1 Chin: en 14 koppen Inlanders gemonth: met 2: p„s metaale stukjes 2ran„

„tak: dondirt: 4 Snaph: 50 lb buskr: neemt meede pak ruwe zijde

grof Chin linne en Eenige kleenigh:

_„o

o den sComp„ onderdaan Soela per d„o groot 8 lasten bemant met

het

nog 9 koppen gemont hen 3 rantak: 2 donderb: d: snaph: vo ld kruijte

neemt niets meede

_„o

den Maleijer Pora Borra per d„o groot 7 lasten bemant met

nog 10 koppen gemonth: 5 snaph: 2 rantak: 25 lb kruijt neemt meede

2 Corg Chin: witte linne 5 Corg Sourabte Chits 3 Corg: Chin: groene

d„n 20 oo sijnen spiegels prC ijzer

_„o _o den Maleijer Manarij per d„o groot 7 lasten bemant met nog 12:

koppen

29„

den 20 Se„