closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zeij.

109 10:

77.

koppen gemonth: met 5 snaph: 2 rantak: 25 lb kruijt neemt meede

2 Corg: Chin: witte Linne 5 Corg: Zouratte Chitse 3 Corg: Chin groe„

„ne hinne 20 oosijnen spiegels 7 pic ijzer

den 20 Septemb: na Sumbana den glisonder seembang per d„o groot 8 lasten bem: met nog

15 koppen gemonth: met 2 p„s snaph: 1 bottel kruijt neemt meede

140. rd„s aan Contanten

_„o Batavia den wadjorees Lamalang, nevens 2 leijf Eijgenen per paduw:

groot 8 lasten bem: met nog 29 koppen, gemonth: met 8 p„s rantak:

10 p„s snaph: 7 Corg: boegineese kleeden 26 koppen tot negotie en

14 koppen ter bestelling en 38 boegineesen als passagiers . -

29„

_„o Samarang den thin: Tangtoenko, per d„o groot 3 lasten bemant met nog

3 chin: gemonth: met 4: p„s Snaph: 2 p„s donderb: 2 p„r Canons , ton

kruijt

_„o Sumbawa den glissonder Tanrasang per d„o groot: 7 lasten bemant

met nog: 9 koppen gemonth: 1 snaph: 1 bottel Kruijt, neemt mee„

„de 50 rd„s aan contanten

o„

_o den glissonder Sambala, per d„o groot 7 lasten bemant met

nog 9 koppen gemonth: met 1 snaph: 1 bottel kruijt neemt.

meede 50 rd„s aan contant

_„o

den Chin Lepat per d„o groot 18 lasten bemant: met nog 13 koppen,

gemonth: met 3 p„s Canons, 4. p„s snaph: 2 donderb:, 50 lb kruijt

neemt meede 2 Corg: grof Chineese witlinne ½ pak ruwe zeijde

en Eenige kleenigh:

_„o

den phin: Koaning per d„o groot 12 lasten bemant met nog 68 hop„

„pen, gemonth: met 6 p„s snaph: 2 donderb: 1 rantak: 6 lb kruijt neemt

meede 2 Corg„ grof Chin: witlinne, 10 pic. ijzer, 2500 p„s kommen en

piering

_„o _o den Maleijer Labieja, per d„o groot 4 lasten bemant met nog

8rkoppen