closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8 koppen, gemonth: met 4 rantak: 2 donderb: 2 snaph: 25 lb kruijk

neemt meede 500 p„s bierglaasen ½ Corg: tjoulinne ½ Corg: Sprijen

½ Corg: patolen, 10 dosijn messen, en 5 pic: ijzer

Aan Koomende

den 2„e Septent van Sumbawa den Chin: Tanle Kong, per paduw: groot 10 lasten bemant met

nog 12 koppen gemonth: 4 p„s snaph: 2 donderb: 11 lb kruijt brengt aan

10 lasten rijst

den Chin: KoE samgoan, per d„o groot 10 lasten bemant met nog

10 koppen gemonth: 2: p„rsmnaph: 2: p„s rantak: r bonberb: o to kruijd

brengt aan 80 pic: Capas, 4 lasten rijst

den thin Kotoko, per d„o groot 8 lasten bem: met nog 10 Koppen gemonth:

_„o

6 p„s snaph:„ 10 lb krreijt brengt aan 6 lasten rijst 25 pac: Capas 40 p„s van„

„kens

„o BBoutang den parn: Chin Iintje Abasa, per Paduwakang groot omtrent

lasten bem: met nog 10 koppen gem: 6 p„s snaph: 40 lb Kruijt brengt

aan 60 pic: tripangs en 2 koppen slaaven

den Chin Toakonseeng, per d„o groot 10 lasten bem: met nog ghop

1„ _„o Sambawa

ven gemnonte open enetaale rantak:, : temn detb: d snaph: ote kuij

brengt aan 20 lasten rijst.

den Maleijer alhier Intje Madje, per d„o groot 12 lasten, bem:

8„o _„ Eonde

met nog 22 koppen gemonth: 1 Canon, 2 rantak: 2 donderb: 16 snaph:

1 pic: buskr: brengt aan 67 koppen slaaven

den maleijer en Inwoonder alhier Tangarie per d„o groot 8 las„

„ten bemant met nog 16 koppen gemonth: 2 rantak: 2 donderb: 1 snapt:

en ½ pic: kruijt brengt aan 41 koppen slaaven

den Maleijen Intje Nas per d„o groot 4 lasten bem: met nog 16 hog

„a 9„e _„o Termnaten

„pen gemonth: met 1 p„s Canon van ½ lb 2 p„s ranta k: 4 donderb: 5 p„s snap:s

75 lb kruijt 200 p„s kogels brengt niets aan

te

22„

24„

den 9„e Seg

11„

16„