closeTerug naar inventaris

Transcriptie

9

den 4 Junij na Batavia

78

400 pic agar agar 100 pec: tripangs 15 pic wax neevens 4 koppen slaven tot

Negotie als Passagiers den Jnlandse vrij vrouw sjale en den Chinee ongtepeeng

nevens 4 koppens staven tot Negotie

Den Malaijer Intje Aming per Pantjallaag groot 30 Lasten, bemant

met nog 19. koppen, gementeerd met 8: p:s Bagen 12ps snapt 4. donderb: 200 lb: kruit

neemt meede 200 prc agak agar 50 pectripangs 5 px wax neevens 7 Koppen slaven

ter bestelling

Den Burger Johannes ulrich per Padumakang groot 9 Lasten, bemant

nag 23 koppen, gemonteerd met 4 stukken van ½ lb 2 p:s draij bassen 15 p.s

geweeren 6 p:s Gouwerd 6 p:s Assagaijen 2. vaten bus kruit 1. krans jang Rond scherp

en hand granaden Neemt meede 200 pic agar agar neeven 24 kopper ’s Comp=s

48 d:o zoo ter bestelling als Negotie slaven neevens 3 passagiers

Den Chinee Tjiolaijko. per d.o groot 9 Lasten, bemant met nog 20 koppen

gemonteerd met 4 p.s Rautak: 3. p:s Canont 2 p:s donderb: 12 ps snaph: 100 lb

kuut, Neemt meede 150 pic agaragar 30 pic tripangs neevens 45 koppen

slaven ter Negotie en 1 Passagier

Den Bataviase Chinees Teentjoeko per Barkentijn groot 70 Lasten

bemaat met nog 7 Chineesen 3 Amboneden en 20: koppen Javaanen, waar

meede hij sijne reise van Ternaten na Batavia niet heeft kunnen krijgen

en op den 21 october A:o p„o alhier is aangekoomen gemonteerd met 1p Canont

9 p:s Snapt: 2 /½. pec kruit Neemt meede tot Negotie 100 pec tripangs

700 picagaiggar en 7. koppen slaven als meede de aangebragte Negotie

van Ternaten bestaan in 400 pic tripangs 2 pic: Caret 1 pic vogelrassies en

5 koppen slaven neevens. 3 koppen Chineesen als Passagiers

Den Maleijer Jntje Attingper Padumakang: groot 7 Lasten bemant met

nog 20 koppen gemonteerd met 2 ps Canons 6 p:s Rantak: 12 ps snapt: 4 dondert

200