closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 12 Junij na Batavia

ƒ„. 21

3 Julij

17 —„

200 lb kuut Neemt meede 150 pic agav agar 5 prc war 30 pic tripangs neeven

7 koppen Slaven ter bestelling

Den Bataviae Chinees Tanjoonko per Paduwakang groot 8 Lasten

bemant met nog 17 koppen, gemonteerd met 6 ps kopere Canons 12 p:s snapt: 8 p:s

assagaijen 150 lb kruit, wiemt meede 50 pic: tripangs 60 piC: agar agar

en 18 koppen slaven tot Negetie neevens 4 passagier

Den Chinee en Jnwoonder alhier Tamaseng per d=o groot Rasten, bemand

met 21 koppen gementeerd met 8 ps Canmns 6 ps Rautak. 8 ps snapt. 8 passagaij

125 lb kuut Neemt meede 100 pic tripangs 100 pic: agaragar en 39 koppen

slaven tot Negotie nevens 3 koppen Passagiers

Den Chinees Engsianko: per d=o groot 9 Lasten bemaat met nog 25 kopper

gemonteerd met 12 ps smapt 6 p:s Canond 6 p:s Rautak 100 ps kogels 375 lb

kruit Neemt meede 200 prc: agar agas 100 pic tripangs en 31 kappen Negotie

slaven als passagier: 2 koppen

Den Chinee Soeijanko per d.o groot 7 Lasten, bemant met nog 21 koppen

gemonteerd met 6 ps Rautak 2 ps donderb 10 p:s snapt 100 lb kruit, Neeuwt

meede 100 pic tripangs 40 prC: wax 5 pic: Caret en 5 koppen slaven tot

Negotie

Den oud Boekhouder- Hendrik Jansz: Voll per d=o groot 9 Lasten,

bemand met nog 27 kappen gemonteerd met 8. p-s Metaale stukja 24 ps maptb

6 p.s donderb: 200 lb kruit Neemt meede 56 koppen 'sComp=s 62 d=o soo ter

bestelling als Negotie slaaven neevens 3 Passagiers

Dies Chinees Ongekiteeng per Paduwakang groot 9 Lasten, bemant

met nog 23 koppen, gemonteerd met 8 ps kanons 12 p snaph: 4 p=s dondert

250 lb kruit: Neemt meede 47 koppen slaven ter Negotie neeven A passa

„giers

He

den 30

18 sep

20

1787 der

den 1: