closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sneeven

„ant

assagaij

koppe

2 bopper

79

den 30: Julij na Batavia

Den Chinees Sooijanko per Paduwakang groot 8 Lasten, bemaut met

22 koppen gemonteerd met 2 p passeu van 1 lb 10 p.s Rantak: 2 p„s donderb:

14. p„s snaph: 1 piC: kruit, Neemt meede 400 p=s kamboer met Clappus olij:

60 pec wat neevens 29 koppen soo ter bestelling als Negotie slaven en Een Pas„

„sagier

18. September

Den Burger Zergant Willem Philipur Hodenpijl per d=o groot 9

Lasten, bemaat met nog 31 koppen, gemonteerd met 6 p.s metaele kanons, 2

Rantakangs 10 ps snapb: 10 assagaijen 200 lb bus kruijt 300 ps koogels 126 p=s

druiven Neemt meede 67 koppeun ’sComp:s 110 d.o soo ter bettelling als Negotie

Mavin neevens E passagiers

Den Wadjoree Samalang per d=o Gr: d' Lasten, bewrant met nog 29 koppen

20 _o

gemonteerd met 8 ps Rantak: 10 ps snapt: 7 ps donderb: 50 lb kruit Neemt

meede 100 Corg Boegineese kleeden 40 koppen sooter bestelling als Negotie

Haven neevens 38 kappen Passagiers

Aankomende

1787 den 30 ctober Van Batavia Den Chinees alhier Nio= Hongsieng per d=o groot 8 Lasten bemant

met 2 Chineesen en 25 koppen Inlanden als Mattroos gemonteerd met

2 stukjes kanons 4 Rantak: 4 snaph: 2 donderb: en 25 Catjes kruit

brengt aan 70 pic ijzer 200 ps beijlen 500 p.s parrings 100 dosijnen mesen

5 pijpen arak 500. bott:s generen 3 Corg: guimees en 3 d=o Cust Cleetjes

u 13

Den Bataviase Chinee Pantjoenko per d:o groot 9 Laten bemant met

3 koppen sijner natie en 20 Jnlanders gemonteerd met 4 stukjes Canon 4:

Rantak: 3 donderb: 12 Snapt en 150 lb krut brengt aan 20 Corg: Chitsen 10 d:o

bijne