closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

P Salla=a

Reekeningen, vergeleken teegens de bepaaling hunner hoog Edelhedens bij de memorie

van menagie, en nader daar inne gemaakt schikkinge, met aanwysing van de oorsa

ke waar door dezelve meer en minder beloopen, als

Meerder

Minder

Land

Zoldijen

De Memorie van menagie steld

ƒ 79431:

_

89798.19.

Dit is Jaar afgeschreeven

ƒ 1036:

19:

Door de verstrekte maand Gelden aan de meerder aanhanden

zijnde

hee

ren als de memorie bepaald, is dit veroorzaakt

Inlandse Dienaars maand telden

Volgens Memorie van menagie

ƒ 1650:

Hier op is afgeschreeven

1166: 3: 8:

6: 8

ƒ483:

Deese Last Rekening heeft door een minder getal inlandse

Dienaaren

als de memorie disteert dit voordeelig aansien gekreegen

Randsoemen Ordinair

Bij Memorie van menagie

ƒ34330:14:

16

Ten Lasten deeser afgeschreeven

49615.

11:

15284:16:

Bij de memorie is deese verstrekking te Laag bepaald, en

om die reedenen

gaat dezelve altoos de bepaaling te Boven

Onkosten Ordinair

'T Bepaalde bij de memorie van menagie

15: 8

10001

En afgeschreven

22451.

12446.

7:

Met die post is het in selvervoegen geleegen

Onkosten Extra Ordinair

Gesteld bij Memorie

ƒ 2475

3520.

hier op is afgeboekt

4: 8

1045

8

Bij de Memorie word niets meer bepaald als voor ’t tracteeren der Jnlandse

Koningen en vorsten, maar daar en teegen werd op deese Rekening nog af„

geboekt ’t verschooten Buskruijd bij het passeeren van Jnlandse vorsten voor

bij dit Casteele de Buijten Comptoiren &„a het onderhoud der Boutonse gesanten en andere Extra

verstrekkingen zo dat deese Rekening de bepaaling moet surpasseeren

Transporteere

ƒ 39144:

683

16: 8