closeTerug naar inventaris

Transcriptie

483.

bij de memorie

g van de oorsa„

des

16: 8

89

Korte verthooning van den Saat der E Compagnie ten

Gouvernemente Maccusser zo als deselve met het slot der Negotie Boe„

„Een Onder ult:o Augustus A„o 178/8 zig verthoond, als

De Algemeene Lasten in 12: Maanden van Primo September 1717

4913:9:8, het geen ter

87

P„r Pronsport

ƒ39144:

7:

ƒ„ 483:16: 8.

Meerder

Minder

Ontloten van t

ƒ89798

19

Hospitaal

De Memorie van Menagie steld

ƒ 2159:

194466

—: 8

3

8

ten Lasten deeser afgeschreven

1395.

8:

764:

.

49615:

11

Door een Minder getal van Jnpotente dienaaren, die in dat geneeshuijs

gelegen hebben is deese reekening vermindert

22451

2 8

Timmeragie en Reparatie als meede

3520

„„

4 9

Pertificatie

7017

5 4

1

De Memorie Bepaald

ƒ 2475:

—:

afgeschreven op Timmeragie en Reparatie

ƒ4334:14: 8

1395

8

of Fortificatie Rekening

1299:6:—:

5634:

8

3159.

8

Deese meerderheijd is veroorsaakt door meerder gedaane Reparatie aan

1299

6

sComp„s gebouwen dan de memorie dicteert, als meede de verstrekking

op fortificatie waar omtrent men onmogelijk met de bepaling kan toe„

175

188

rijken

Onkosten van Chialoupen en.

14 1

4334

Mindere Vaarthuijgen.

1828

7 8

volgens Memorie gesteld. op

ƒ 6600:

en afgeschreeven

550

58

7017.

5: 8

417

9

Door de gedaane Reparatie aan de meerder alhier aanhanden

1083

12 8

zijnde vaar„

thuijgen; is deese Reek: de bepaaling Eenigsints te boven gekomen

374

199

Onkosten van Leijffijgenen

Gesteld bij de memorie van menagie

ƒ 1650:

184613

98

hier opggeboekt

175

18: 8

1474:

5

en

Een minder getal van Leijfijgen als bij de Memorie bepaald

1, doat

deese Rekening een voordeelig aansien geven

3:2

t

Condemnatie en Confiscatie

0. _o

65613

2

Volgens memorie van Menagie

ƒ 660:

En hier op afgeschreven

„ten

1085:

12:

425:

rent

Door de meeder betaalde boeij gaustos van Cremineele gevangenen en gecom

„demneerdens, daar van bij de memorie geen mentie gemaakt word,

„119000 7 1

is deese

last post hooger gesteegen

Transporteere

18:

ƒ43146:5:

ƒ 2721:

—„

8

Vaeezien