closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

Transport

Condemnatie en Confiscatie

Op deese reekening is in dit Iaar meerder

verstrekt als in A„o p„o door dien er meerdere

gecondemneerdens geweest zijn

Schenkagie Reekening

In dit Jaar is op deese Reekening van

de Hoofdplaats ten goede gebragten dier„

„halven verthoond deselve zig voor deelig

Somma

De Generaare Lasten indit

Boekjaar van die van Ao po zomede t

verminderde van het vermeerder de

afgetrokken zijnde

Dus blijkt dat de Lasten en

dit Boekjaar meerder zijn

A„o 1786/17 A„o 178178 Meerder Mende

ƒ16091610. 8. ƒ183152. 117. 8. ƒ 23660.14. 12 ƒ 1424 6

906

3.

1085.12.8„ 180.9.8„

941.13

37418 1„

56614

162763 60

104613. 9.8 ƒ 2384

4

1991.

„162763. 6. 8„

1

1991

ƒ 21850: 3 ƒ218503: —: