closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Schoon 'er al provisioneel„

qualificatie legt, om deese

schuld quijt te schelden, zo

loopt dezelven om meermaals

opgegevene redenen nog voor't

met deese schuld is het nog

Even als in A„o p„o gesteld dat is

gesegd genoegsaam hoopeloos

A:

J: Pag

J: Pag„

J: Pag

J: Sag

J Laga

J: Iag

J: Pae

Amn

7: Sag„t

Ann

J: Sag

J: Pag

J. Pag:

Pag

17

7„

218

450

300

249

Pr Transport

2583: 15.

Waar van de traheeren het door de koninginne

affgegeeven en terug geleivert uit de aan Haar

hoogheid verstrekten Amunitie

4

Buskruit

90

Loode Koogels

37:10

Teld Nederlands Geld ƒ 127:10

offte Indias

154

14:

Is Jngevolge raads besluit van den 317 July

1776 mits ’t overlijden der koninginne van Sa„

nette verstaan zo wel de Oude schuld van die vorsten

„ne als de gevallene Ongelden van de Expeditie na

pantjana op ’t Rijk van Tanette der te Schr

„ven dus het Rijff zuider detet blijft

2429

1:4:

7: P: 10

Rik van Sandrabong

Over zoveel de Koning en Rijksgrooten van Jan

„draboni bij Contract zig verbonden hebben

aan de Compagnie tot goed making der oor„

logs ondelden te voldoen vide Politicq Raads

besluit van den 10„e october 1778: r„t 25000:—

uitmaakende

i

Drƒ 15000:

49500:

Waar op successive in mindering

voldaanHe

Weeten

53

In de maand September A=o p„o 23 stuks Maa„

„ven als 15 mhans en 8 vtouwen die teegens

de bepaalde waarde a rd„s 50 de kop ten voor,

„deele deeses zyn ingenoomen met

5

2277:—

75

Item over zoo veel aan Contant in

sComp„s groote geld Casta is ontfangen

4257:

80

in 8ber: 11 stux Slaaven voor de waar„

„de voormeld ingenoomen

1081

8

tem voor zyveel door den zelven

aan Contant in voorschreeven lassa

is geteld

2079

135

In december 6 Stux Slaaven

596

en 't aan Contant in Cadja ontfangen

725

3

22

7n April:/ I: L:/ J Stur Slaaven

693

262

Jp. Junij/ I: L: / over Contant in 'sComp:

kleene geld Casta geteld

10

762:

177.7/80

111

voor Seleeverde 4 Stux slaaven tot

inmindering der Ryxschulden die

„teegens de bepaalde prijl van Ryke„

„daalders 50 zijn ingenoomen volgen

Raads besluit van den 17 November a 306

ƒ 12852

8

2

Dus Blijft Jt Rik van Pandrabon„

209

bel

1787

De Koning en Rijks Grooten van Sumbawa

177

Zinde zo veel als aan de Gezanten van dit Rijk in de maand

April ingevolge Raads besluijt van den 38 dier maand

is afgegeeven om met Cappanhout voldaan te wer„

„den

ƒ1237:10:—

226

volgens t genoteerde bij

politicq Raads besluit van

den 16„e Augustus a„o p„o aan

te gesanten van dit

Rijk op hun versoek

Transproteere ƒ1237:10.

D

111054

5 11712

11

20

3

60710

36647:6:8

38651:8:6

2004

2