closeTerug naar inventaris

Transcriptie

V:5

J:

6481

12

375

t

300

Anno

176

J Pag„t 14

400. lb

J: paf„o 213

bag„o 175

Pag

7244

J: P: 256.

J: P: 29

342

4

P„r Transport

10:

1237

Versoek afgegeeven de Onder

staande amunitie; als

Lood

77:5:

Buskruit

„126:10

203

15

8

volgens qualifitatie van deese

Re

„gering is door den Bimas

Resident

Cornelis Meurs aan dit Re

kafgegeeven

Buskruit

81: 5:

Is dit Buskruit in„

„gevolge politicque

raads besluit van den

2 april met een Capitaal

alvans beswaard dar

wel met

86:2:

167

zijnde dit de te Sourabaija in

de maand 8ber: verstrekte wa„

„penen Contanten en Rand

„zoenen aan 17, gemeene burd

„peeden en 26 tpayers die

per 't schip de Hetthune

van Laar in Expelitie naar

Sumbauwa vertrokken zijn

bedraagende

4981

Item t kostende, der Randzoe„

„nen die aan gem: in Expeditie

aldaar leggende schip in de

maand Juny verstrekt en der

„waarde gesonden zijn

1203

tem in de Maand Julij ver„

strekte Randsoenen Con„

„tanten zo wel aan gemelde

schip de Neptheurie als aan

68 Europeeden en 37 Javaaner

die in Expeditie van hier naar

derwaards vertrokken zijn

bedraagende

445:

Item de Ammunitie„ Medi

tamenten &; alser in diede

maand ten dienste van de

Expeditie aan de na derwaards

vertrokkende Pantjallang

t Beleijd en vermelde

militairen verstrekt is be„

„draagende

492

tem tgen door Bimas Redi

„dent in de Jongste Seb maar

„den succustive blykene

briefen overgezondene Onkost

Reekening aan de Natenoeme,

„ne verstrekt is; te

Wie

„ten

Contanten aan de zi

„paijers

ƒ1956:3:

ses maanden gagie aa

de MadureeBer

„1357:6

Rist als even voor

6maanden

117:4

Buskruit tot Complit

„tering van hunne

pattroonen

Transporteere ƒ3433:2:8

8

11296

8

4.

1

12:

1641

1441:15

5:

Diet

5

Duf J 11712

11712

1

20

3/20

38651

96

3865.

8:8

Naeertien

8

8