closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1922: 17:

6976.10.

30:13:9

2373:

17:

Onkosten Van ’Scomp:s Lijp hijgenen

Deeze Vermindering ontstaat door dien men hier Iaar„

lijks Lijwaaten tot kleeding den slaaren heeft en

gekogt, ’t welke dit Iaar geen plaats heeft

gehad, alsoo men om de Menagie te betaagten

de daar toe benoodigde lijwaaten 'sComp„s wee„

gen van Batavia Ge Eijscht heeft, en welk Voor 't

boeksluijten niet zijn aangebragt, waar door die

dienstbaaren dit Jaar nog Geen kleeding hebben genooten

Onkosten Van Scheepen En Barken:

De wijler in 't Gepasseerde boekjaar door de hier

plaats gehad hebben de Ontusten Venscheijde Vaartuijgen

hebben moeten Overwinschen dues Ook van t

noodige hebben moeten voorzien werden,

en zulx dit Jaar niet Geschiedis heeft

zulx deeze reekening dusdaarig

doen Verminderen

Scheeps Zoldijen

Deeze Dermindering ontstaat door een mindere

Verstrekking van Maand gelden aan de alhier geweest

zijnde scheepelingen.

Frortificatie Reckening

Deeze vermindering is Ontstaan door dien

en in ’t Gepasseerde Iaar een Groote reparatie

aan 2 Kruythuijs is Gedaan, en Zulx dit Iaar

Geen plaats heeft Gehad.

Reekening Van Schenkagie

—„

zijnde veroorzaakt door dien de Verschenkene

Goederen ant Gepasseerde Iaar meerder hebben Ee„

6 draagen dan die welke in geschenk Ontfangen zyn

en dit Jaar t teegendeel alhier heeft plaats gehad

S

165

5:

192:

4673:17

17:—

1998:

134

4:8

1693:108:

8.

7

duspl:

ren

78