closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De in dit Boekjaar behaald s winsten bestaan in T Volgende Als.

ƒ 291:5:8

Weegens 1/15. Loldij Opgeld

13:3: 8

12 Capit: Advam op te min uijt geleeverde Laadin

22:14:—

5„ d _„ _„ 50 lb: Bus kruijt Twelki alsont geraakt

622:13. 8

_„ Ad vancan op de Verkoop van 20500 bossen houte bindrottings

166.1.

—„ —„ _„ 4100: Lange

Dus bedraagen de behaalde Winsten

De Gevallen Peuliesen bestaan en 't Onderstaande Namentlijk

1 Pees ij zere Dreg. - Per de Pantjalling de Peepersoom op de

76:1:8

418:4:

1 Cabelsorim Van M=m rijse van Java naar herwaards blij„

1„a drep Lood van 2. Ekens verklaaring verlooren

2::—

V:ijzele hoevoot bij k maaken van ’t hoofd en t recrek

2:8: 8

Gevallen en Verlooren.

1 Snaphaan Guanadiers welke Op Taboeniouw door

een gedroste Sipaijer Wanneer hij agterhaald

wierd is in t revier gegevijs en blij„

9:7:8

kens Verklaaring verlooken . - .

1. Snaphaan Gaanadiers welke blijkens Verklaaring

van de Bruis pramajang bij ’t doen van een

9: 7. 88

schot es in zee gevallen en Verlooken.

110:5:8

1. 'sComp:s slaaf blijkens verklaaring op den 5 Julij overleeden

1. Groote ijzere prauw blijkens Verklaaring op

Taboeniouw bij t kappen Van zout vensstrand

108:

en Zee gedrieven en Verlooren

6:12:5:

12. Pees Pakkingsq blijkens Verklaaring op Taboe niouw met t

1:2. 8

13 Boorijlers) haalen van hout en Nbongs successiet saalaas„

69: 181:—

weegens Onderaigten op 40 Coijongs van Java Aangebragte rijs

1356:7:—

½ de indit boekjaar ingekaamelde Peepar

—„

_„o _„ _„„ Verstrekte rijst zout

98:—: 8.

Cadjang &amp:a

Dus bedraagen de Perliesen

De behaalde winsten van de gevallene Peuliesen Substaahee„

rende, dan blijkt dat de Pealiesen dito de winsten

gesurpasseert hebbe een bedraagen van

Die Transporteere

1113:19:

2268:1

WEZr