closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2268.1

WE

179

—„

P„r Transport.

In 't Gepasseerde Boekjaar bedralgen de

Verliesen mieerder dan de winsten

Dus bdit Boekjaar in Vergelijking van

1786/7. meerder Verlooren

Veroorzaakt door t overlijden van Een

'SComp:s slaaf, en de Onderwigten op de

in dit tjook jaar meerder Jngezaamelde Peeper

dan in A=o 17897.

De Gevallene Lasten en behaalde voordeelen en Verliesen

Geduurende dit Boekjaar en vergelijking van dat van N.o

178 6/7. afgehandelt hebbende zoo treede over ter

aantooning hoe veel dezelve dit Boekgaar Meerder

Off minder bedraagen hebben dan daar voor bij de

Memoorie van Managie bepaald is begennende

met de Reekening Van

Maenden

Randloenen Ordinair.

De Memorie Pamkenagiesteld daar

2465: 17:—

de 't boekjaar bedraagen de zelve

„26676: 9: 8.

Deeze Vermeerdering Ontstaat door

Onderhoud van een eeerder aan„

tal Dienaaren als bij de Memorie

Eparldus

ƒ24210:

Die Transportaae

8.

1132.

1079

72

Mindelen

169

2:

15:

8

6: 8

7

duspl:

zen

78