closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Per Transport

Onkosten Oromiair

De Memorie Van Menagie steld daardor ƒ 2713: 17

Dit Boekjaar bedraagt t afge„

3

5710

boekte ten Lasten deezer

Deeze Vermeerdering heeft zijn Ova„

Spronk door de Vermeerdering en

Vergrooting der Guarnisien, Waar

door ontstaat een meerder Ge„

bruijk van alle soorten Van

Goederen welke ten dienste der

Guarnisoen Verstrekt werde

Enkosten Extra Ordinairen reek:

Van Schenkagie bepaald bij de

843:12

Memorie Van Menagie

In dit boekjaar Komt Voor enk: Eptu ord:r 829:3:

3.

829

—:—:-

En voor reek: Van schenkagie

Dewijl de en dit boekjaar in geschenk

Ontfangene Goederen, de Verschonken en

Suapasseeken, zoo toond zulx een

Eer mindering aan Van

Onkosten Van 'sComp:s Lijst Eijgenen

Dezelve hebben dit Boekjaar

ƒ202:

alhoek bedraagen

En is voor deeze reekening bij de

Memorie Niets gestelt.

Deeze reek: heeft zijn source door de

Contanten, en provisien welke dit

Iaar alhier tot onderhoud van sComp:s slaaven

zijn verstrokt.

Transporteere

14

8

Meerder

242 10

2996

—:—„ 14:12

202: 14: 8„

12

6

8

Minder