closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14:12.

Per Transport.

Hospitaals Ongelden.

247

Dezelve hebben d:ot boekjaar bedraagen.

168.

En daar voor is bij de Memorie bepaalt.

De Vermeerdaring der Guarmsoen

en dus ook van zieken waar door men

genoodzaakt is geweest meerder saak

Olij, Lijwaat Empt=a te verstrekken doet

deeze reeft Vermeerderen met.

Onkosten Van Scheepen en Barken

15:

843.

Bepaald bij de Memorie van Menagie op

9. 8

319

Dezelve hebben dit Jaar maar bedraagen.

Een mindere Verstrekking van de

alhier Geweest zij onde Vaartuijgen

doet deeze reekening vermenderen.

met

Onkosten Van Chialoupen En Min„

dere Vaartuijgen De zelve

hebben dit Boekgaar be„

draagen

17:8.

1922:

En is bepaald bij de Mainookee

1181:

5:

Van Menagie

'T Geduurende dit Boekjaar Verstrek„

te tot Onderhoud der alhier beschrijdene

Vaartuijgen heeft deeze reekening

doen Vermeerdeken.

Zoldijen Aan Land.

Dezelve hebben de 't boekvaar alhier bedraagen

13103. 17: 8

54100:

En daar Door is bij de Memorise bepaald.

De Vermeerdeling deu Dienaaren en ge

Volgelijk meerder Verstrekte maand

Gelden heeft deeze reek: doen vermeerdekammet

Taanporteere

2:

15:

61

Meeuder

27409„13.

48:

111:12::8.

7703: 17: 8„

ƒ 35903. 10.

8

7.

8

538

170

Minder

14:12:

524

„—:—

17: 8

5:8.

7

despl:

ren

78