closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Per Transport

Scheeps Zoldijen

Dezelve hebben dit boekjaar bedraagen

Endaar Voor is bij de Memorie Nets gestel

Deeze reek: Ontstaat derr soodanige Contan„

„ten als aan de hier geweest zijnde scheepe„

lingen Voor versiende Gagie is Verstrekt

Condemnatie En Confiscatie

Daar Door bij de Memorie Niets gesteltis

En heeft dit boekjaar alhier bedraagen .

zijnde Eenelijk Ontstaan door 'T geene

zoo hier als Taboencouw tot onder„

houd van eenige Arcestanten

en in de ketting loopende

kwaad doenders dit boek„

Iaar is Venstrekt

Timmeragie En Reparatie zoo

meede Proutificatie reek: bepaal.

bij de Memorie Ian Menagie ep

En dezelve heeft en dit boekjaar alhier bedraagen.

'T Aanmaaken Van Een Nieuw Pakhuijs

Twee Hoofden Een brug aan 'T Drijfhooft

en beschoeijing langs de wal Voor

dit Comptoir, itemt bouwen Van

Een redout en beug plaats voor T

Kaskruijt op Taboencouw en Eenige

kleene reparatie hebben deeze

Reekening doen Dermeerderen met

Addeert.

1

843

2564.

848

53

15:

10:

9

8:

8

8.

Meender

ƒ35903

840.

10

8

1

8

8„

1720:

38526: 2: 538:17:8

Mnder

538 „17„8