closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

8. „17. 8

38: 17:8

t

171

Memorie

Volgens

Minder

Meerder

5:

12656

De Winsten bij de Memorie Bepaald

1152:2:

Perliesen hebben dit Jaar alhier bedraagen

7:

13808

Pisins Generaal Venlooren.

——

De Lasten Bepaal bij de Memorie

ƒ13500

En in dit Boekwaar hebben dezelve als Voo„

2:

ƒ2448.

rengen, bedraagen

Dus Meerder Lasten.

289481.

13808.

Der venden Wisten alsbooven gemeld.

De Minderie Winsten met de Meerdere Lasten Addeekende

zoo Consteert dat deeze residentie

Odt Boekraak

in Dergelijking van de Memorie Van

„52756:12:—

Menagie Peragtent is

Of Anders

ƒ13500:—

De Bepaalde Lasten

„12656.5:—

_„ Winsten

843:15:

DijsBangermassing Een Laet post Gesteld Dan

ƒ52448: 5:—

De Lasten hebben in dit afgestoote boekjaar bedraagen.

En de Dekliesen.

1152:2:—

Bij den anderen Geaddeert zijn de zoo blijft aan

Zuijvere Lasten en dit Af gesloote

3600.

7:

Boekjaak

——:

deeze

De bepaaling bij de Memerie van Menagie Van

Zoo tont

Gevallene Lasten afgetrokken zijnde

an

ƒ42746:12:—

Iulx als booven gemeld Een Veragtering, Van

5:

7:

5

despl:

ren

78