closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„e

172

§37. De

Zoldij Boeken D' AA=o 1781 7/8r zijn behoorlijk op zijn tijd geslooten

Dezjldijboeken zijn dog door 't Deelvuldige schrijfwerk, en de weijnnige

geslooten dog door t,

handen welke men hier heeft om daar toe te kun„

veelvuldig schrijfwerker

nen Emploijeeren, zijn de Copijen nog niet en ge„

gobrok aan Pennisten

knnenden de Copijen nog inreedheijd om met deese geleegenheijd aan Uw Hoog Edel„

5

versonden worden twelke

leedens te presenteeren welke dus bij eerst

bij eersten geleegen tijd

zal geschieden

koomende Geleegenheijd zal geschieden.

Wij hebben d’Eer bij deese uw Hoog Edelheedens

§ 38.

Wersending van de

te presenteeren de door 't Opperhoofd van 2

gerequtreerde zoldij

Generaale Zoldij Comptoit gerequiaeerde Twee

Iournaalen & in steede

van die welke met

pees Zoldij Zournaalen, en Twee Guchieren

schip ooderduijn zi„

Grootboeken Voor de Kaamers Zeeland,

absend Geraakt

en Rotterdam met dies Alphabetten en

bijlaagen van den Iaare 178 8/3 en steede van die

welke met 'T schip Overduijn zijn absent geraakt.

Dat wij bijden

439

Weel Contanten gevraagt hebben, t danj

Eijsch

Zoo

De reeden waarom de

de Gerugten ter dier tijd heepen dat den aanstaande

Jongste Geld Eijsch zoo

peeper enzaam zeer oppilent zoude zijn, en

ruijm geschiet is

ook dat wij hoope Een aan zeenelijke Quantiteijt

Waaroover Excuus

wag en te zaamelen, om welke reeden wij UW

versogt word

Hoog Edelheedens weedrig versoeken om zulx

Zilande degelve

Voor ditmaal zullen Gelieve te Excuseeren, zul len de

voortaan zoo Ruijm

zorg draagen dat de Geld Eijschen voortaan zal

net meed geschieden

ruijm niet Geschieden.

Wij gebruijken de Vrijheijd uw Hoog Edelhee„

6/16.

Eijsch an benadig

dens bij deese meedacg te Versoeken de

Verdoening

2

duspl:

zen

78