closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voldoening der Ooderstaande pacrijsien te moogen

de Provisien tot Rand

erlangen., alzoo dezelve tot ’t Venstrekken der

Joen der scheepelingen

welkers voldoening

randsoenen alhier zeer benoodigt zijn als.

eerbiedig versogt wer

3 Vaaten Zout spek

„n Vlees.

3 _„

2. _„ Driese Bootek

112. Legger faance of Caabsa Wijn.

2. Heele Samen Olijven Olij

1 Halve _„ Azijn Hollands.

1000 lb Tamaronde gesuijker te

Beneevens Op den 5. April Jongstleeden beheeets g hijsde

2. Coijang Cadjang Groene

6

66

1. _„ Zout Iaavas.

Op uw Hoog Edelheedens G’heade schrijvens van

§41.

CLapper Oolij kan

Voortaan de benoodigde Clappus Olij alhier in te

alhier ingekogt werden

koopen hebben wij d’Eer en antwoord te dienen dat

dog sal duurder

ten staan koomen

zulx moogelijk is, dog vrij deurdele zal te staan

koomen alsoo men dezelve van de particulire A„rt

delaars dewelke die Zettigheijd van Iava

om welke Reeden

aan brengen zoude moeten koopen, dewijl hiek

hoegen aamt Geen Olij gemaakt werd:

Oostrent de

ƒ 42.

Zaaken Gebruijken W: de Vrijheijd UW Hoog Edel„

Huijselijke

versoek dat vraagen

heeftens needrig voor te draagen of hoogst dezelve

van houwers voor de

millitairen mafge„ mogte Gelieven Goed te vinden dat de Mititairen alhier de

schaft werden, en bij Houwers mogten afleggen, en zonder dezelve dienst doer

nadere Gelegentijd

dewijl zij toegenaamt van geen nut zijn, en zulx zoo zijn de Git„

een partij Zijd geweeze

Eificatie te moogen Erlangen, om bij naadere geleegenheijd een

met dies toebehooren

naar Batavia moogen groote gedeelte van die zijdgeweeren met dies loeben

versonden verden hooren Coslijwaarts te moogen senden

418

Kag

den

Vers

Partk

60d.

477

tio