closeTerug naar inventaris

Transcriptie

moogen

kkan der

meet s 9 Eijste

Van

te

at

an

11

g. Edels

J dezelve

alhier de

enstdoen

zijn de Gua„

„heijd een

es toebe„

4148

17.

§ 43 Wij gebruijken bijd deesen de Vrijheijd Costijwaands

Versending van een

te senden een paatij alhier door den tijd on be„

Partij onbequame

quaam Geraakte Waapen Kaamers en Arthillerij

goederen.

Goederen) Ambagts. Gereedschappen &:a en

welke bij ’t slot van de deese Verzellende

factuur zijn gespeciticeert

Noopens

§44.

zaaken hebben wij d’ Eer uw Hoog Edelheedens

Inlandsche

De aangebragte schen, te bedeelen, dat de per T schip Tagtrust

kagie goederen zijn aan herwaarts Gesondene scheijkagie Goederen

den vorst terhand door den Eerste Teekenaar behoorlijkkaan den

geteld en met de gewoone Vorst zijn behandigt, en dorr zijn Hooghei

dank bettuijginge ontvangen

met de gewoone dankbetuijgingen zijn Ontfangen

J45 Aan P Hoff: as alles in rust en Vreede

Aan 't Hoff en int geheele

Rijkis alles intiett gelijk ook in ’t geheele Bangersche rijk hou„

welke den Eerteteekenaed ende Guistij Roessiem Zig geheel Htie op

bij zijn aparte brief zoo

Doessong met belofte DE: Comp:s onderdaanig

wel omstandig bedeelt als

de te maakene schikking

te weesen van welke den Eerste Teekenaar bij

omtrent de Taboeme

zijn Aparte brief meeding d’ Eer heeft baeedt

ouwsche Peeper en

Voerig berigt te doen gelijk Ook Omtrent de

Pangerang Draba

te maakene schikking weegens de Taboeniorinse

Peeper, En Pangeaang Praba.

Op den 16. April Iongstleeden is een Prauw Seeroo

10.

bedoeling van I

met Twee masten en ’t Gesigt van Taboeniouw

artisement van een

woee maste prouw gekoomen, waar Op den Commandant met een

Gewaapende

despl:

ren

78