closeTerug naar inventaris

Transcriptie

151

Wij Gebruijken de Vrijheijd ons gedaane Versoek

Versoek om de Actens

Omtrent den Op Lampit leggende Vaandrig

van de Vaandrich Smits

James Amith en den tot Paorisioneel hoofd

en't provisioneel Hoofd

ver Chineesen timBinko over de Chineesen aangestelde Chijees Liem

Biiko. bij deeze meedrig te ten oveeken met

Versoek uw Hoog Edelheedens des gelievende

bij Geleegenheijd hunne Actens te moogen Jalangen.

Van de Herwaarts Gesondene Dienaaren zijn

§52.

bedeeling welke dienaaren

alhier wel aangekoomen Den Vaandrig Ingen„

van de herwaarts gesondene

eur, Een Bombakick Twee Canoniers 16.

alhier g’arriveert zijn

soldaaten en 7. Ionge Mastroosen, zijnde de

en hoe veel en zoo op

Iava in de Hospitaalen resteeren de 7. Soldaaten en 3. Mattaoosen

verblevent als op de Zijs

Zoo op Iava en de Hospitaalen Verbleeven

ooverleeden zijn

als Overleeden voor welke Vekstekking 118

Dan kbethuijging voor

Hoog Edelheedens Onsen needrige dank

de toezending van

Gem Dienaaren

betuijgen, en zullen ingevolge Hoogst dersel„

ven zeer gevenereerde Ordre geen voorstellen

tot eenige Vermeerdering doen.

zullen niet mankeeren Iaarlijk Onder de

453.

voortaan Jal Ianlijke

Secretarieele papieren Een korte Sterkte

de Geijsche korte sterkten

e bete onder der Mititie aan UEw Hoog Edelheeden

de secreten delppapie te zenden, 'te welk dit Jaar niet is geschied

ren versonden werden

dewijl om en Een Generaale koute sterkte Van

’t welke dit Laar

alle ’sComp:s Dienaaren gezonden hebben, en

nigt is geschied

En omwelke heeden Misitie daar meede Onder begreepen is

§: 54